BUURTVERENIGING

APPEL-DRIEDORP

                                                                                               *  terug naar hoofdpagina

  

VOORTGANG GLASVEZEL

Een kort verslag over de voortgang van glasvezel. Dit verslag wordt steeds gewijzigd als er weer iets melden is:

 

In juni 2014 heeft de buurtvereniging een enquête uitgezet om de belangstelling te peilen voor een snelle internetverbinding (glasvezel) in Appel – Driedorp. Iets meer dan de helft van de verspreide enquêtes is terug gekomen, waarvan bijna allen positief. Het is de vraag of 52% aan positieve reacties uiteindelijk genoeg zal zijn om aanleg van glasvezel in dit deel van het buitengebied van Nijkerk rendabel mogelijk te maken. Maar, als respons op een enquête is dit resultaat hoog te noemen en was voor het bestuur voldoende om hier verder mee te gaan en zich in te spannen dit project verder te ondersteunen. Ook al omdat veel bewoners van onze buurt aangeven hinder te ondervinden van de gebrekkige internetmogelijkheden.

 

Sindsdien hebben wij op diverse manieren geprobeerd het initiatief te nemen om de wens een snellere internetverbinding te realiseren concreet te maken. Om uiteenlopende redenen heeft dit helaas geen resultaat opgeleverd.

 

Met regelmaat heeft het bestuur bij de gemeente aandacht gevraagd voor het probleem, maar de gemeente Nijkerk (op enkele raadsleden na)heeft dit onderwerp geen enkele prioriteit willen geven. Onze laatste brief aan de nieuwe wethouder werd niet eens meer beantwoord.

 

Maar…, toch zijn er positieve en veelbelovende ontwikkelingen:

De Food Valley gemeenten zijn een samenwerking aangegaan met CIF, dat in het buitengebied van de betreffende gemeenten een glasvezelkabel gaat leggen. Ook Nijkerk heeft inmiddels deze overeenkomst getekend. Het totale gebied wordt in vier delen opgesplitst, elk ongeveer 3500 adressen groot. In elk van deze gebieden moeten de helft van de adressen zich voor minimaal een jaar willen abonneren op een aansluiting op die kabel, voor ongeveer € 10 per maand. Helaas zal onze buurt pas als laatste gebied hierin worden betrokken, wat volgens de huidige planning eind 2018 zal zijn.

 

Om hier niet op te wachten hebben onze lobby activiteiten, gesteund ook door enkele bewoners, er ook toe geleid dat de kans groot is dat onze buurt als proefgebied kan gaan gelden voor een nieuwe technologie van een 4G-netwerk in combinatie met vaste telefonie. Hierdoor zal ook de mobiele telefonie ontvangst verbeterd kunnen worden. Als dit zou lukken kan voor de zomer van volgend jaar een enorme verbetering in de internetsnelheid worden gerealiseerd. Ook hiervoor zal wel gelden dat ongeveer de helft van de adressen mee zal moeten willen doen. Zodra mogelijk zullen we u hierover nader informeren.

 

 

november 2016

 

door op het volgende onderwerp te klikken opent u bijbehorend formulier